[Dictator]

[Dictator]

Latijn: dic’ta’tor, diegene die dicteert. Niet-vorstelijk gezaghebber met onbeperkte macht die zich als een volksleider heeft opgeworpen zonder dat zijn volk enige invloed heeft.

Woensdag 21 oktober 2015 — VIER werkte de voorbije maanden aan een bijzonder sociaal experiment en een nieuw televisieprogramma: DICTATOR.

Acht jongvolwassenen, allen carrièregerichte mensen die vrij denken, comfortabel leven en kunnen gaan en staan waar ze willen zullen acht dagen lang leven als inwoners van een dictatuur.
Een maatschappij die het tegenovergestelde is van de wereld waarin zij nu leven en die ze vanzelfsprekend vinden. Geen vrijheid, geen rechten. De kandidaten zijn vrijwilligers die op elk moment zelf uit het experiment kunnen stappen. Maar wanneer de deur achter hen sluit bevinden de inwoners van deze maatschappij zich in een dictatuur.

De deelnemers krijgen acht dagen geen direct zonlicht te zien. De ramen zijn verzegeld en lichten af en toe op. De klok wordt constant verdraaid. Dag en nacht lopen door elkaar. Al hun bagage wordt in beslag genomen. Geen computer, geen gsm, geen persoonlijke spullen. De link met de buitenwereld wordt volledig verbroken.

Een team van 2 psychologen houdt de deelnemers nauwlettend in de gaten. Joris Bruynincks & Sarah Van Pelt  zijn deskundigen in sociale psychologie en hebben veel ervaring in het gevangeniswezen. Zij observeren en verklaren het gedrag van de deelnemers.

Wie de 8 dagen volledig uitzit maakt misschien kans om 20.000 euro te winnen. Maar de deelnemers weten niet wat ze mogen verwachten van dit sociaal experiment en niemand weet hoe zich te gedragen, of wat te doen om te winnen of te verliezen…

Dictator start op dinsdag 27 oktober, net voor De Slimste Mens ter Wereld, op VIER.

VIER wil met dit sociaal experiment weer meer politieke interesse opwekken bij de kijkers en hen bewust maken van de essentie van een democratie. Dictator zal ook aantonen hoe, in tijden van nieuwe dictatoriale regimes en terreurgroepen, gevaarlijk snel de ideologie van een groep wordt overgenomen als er geen perspectieven worden geboden.

Lies Maesschalck VIER